WOR 1093 - Onderzoek restrisico risicoverevening: schilindicatoren

Doel van dit onderzoek is om vast te stellen hoe verzekerden met een lichtere vorm van diabetes, COPD of astma, of met een verhoogd risico op cardiovasculaire aandoeningen het best gecompenseerd kunnen worden in de risicoverevening.