Kabinetsplannen zorgverzekering

Het kabinet wil de kwaliteit van de zorg verbeteren en kosten besparen.

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat hoe het kabinet dit wil bereiken.

Zorgverzekeringen duidelijker maken

Het kabinet wil dat zorgverzekeraars klanten duidelijker informeren over vergoedingen, voorwaarden, kwaliteit en prijs. Dan kan  iedereen  de juiste zorgverzekering  kiezen. Zo wil het kabinet dit bereiken:

 • Er zijn nu veel verschillende zorgverzekeringen. Het kabinet laat onderzoeken of en hoe de vele verschillende zorgverzekeringen (waaronder collectieve verzekeringen) transparanter en meer gestandaardiseerd kunnen worden aangeboden. Zo zijn ze beter te vergelijken.
 • Verzekeraars bieden dezelfde polissen aan tegen verschillende prijzen. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij  de consument. Het kabinet gaat onderzoeken of dit aangepakt kan worden.
 • Zorgverzekeraars en zorgaanbieders geven te weinig informatie over de prijs en kwaliteit van de zorg. Zij moeten hier meer en duidelijke informatie over geven.
 • Verzekerden, patiënten en cliënten hebben inspraak op het beleid van hun zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Het kabinet vindt dit erg belangrijk. Daarom wordt dit wettelijk vastgelegd.
 • Zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen met elkaar over te leveren zorg. Voor die onderhandelingen gelden regels. Het kabinet vindt dat deze regels de belangen van patiënten niet mogen schaden. Als dat wel gebeurt, moeten de regels anders worden toegepast of aangepast.
 • Zeer goedkope naturapolissen (ook wel budgetpolis genoemd) sluiten aan bij de wensen van verzekerden. Maar zij kunnen een negatief effect hebben op de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel. Iedereen betaalt mee aan de zorg, ook voor anderen. Hele goedkope polissen maken dat moeilijker. Het kabinet verwacht dat het aantal budgetpolissen omlaag gaat  door andere financiële maatregelen. Het kabinet gaat verkennen hoe het de nadelen van budgetpolissen kan aanpakken.

Eigen betalingen

 • Het maximale verplichte eigen risico blijft voor deze kabinetsperiode € 385 per jaar. Dit leidt zeer waarschijnlijk wel tot hogere zorgpremies.
 • Een patiënt betaalt met ingang van 2019 per jaar niet meer dan € 250 bij voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Hogere zorgtoeslag door stijgende zorgpremie

Het kabinet wil in 2019 de zorgtoeslag verhogen om mogelijke hogere zorgpremie te compenseren. Voor alleenstaanden gaat het om stijging van € 94 . De maximale zorgtoeslag stijgt daardoor naar € 1.233. Voor meerpersoonshuishoudens stijgt de maximale zorgtoeslag met € 281 naar € 2.402. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS voor 2019. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren.

Veelbelovende zorg sneller in het basispakket

Het duurt lang voordat  patiënten profiteren van vernieuwingen in de zorg. De overheid wil dat veelbelovende behandelingen, medische technologie en medicijnen sneller in het basispakket komen. Daarvoor komt jaarlijks € 105 miljoen beschikbaar.

Het geld wordt verdeeld over 3 regelingen:

 • Subsidieregeling Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt. Deze regeling is bestemd voor nieuwe behandelingen, hulpmiddelen en medische technologie. Zij zijn meestal al tot de markt toegelaten, maar worden nog niet vergoed. De subsidie is bestemd voor onderzoek dat de toegevoegde waarde moet aantonen van de nieuwe behandeling of hulpmiddel. Deze regeling gaat in op 1 januari 2019.
 • Een vergelijkbare regeling voor medicijnen. Het gaat om medicijnen tegen zeldzame ziekten (weesgeneesmiddelen) en medicijnen die voorwaardelijk tot de markt zijn toegelaten. Deze regeling verschijnt waarschijnlijk in het najaar van 2018.
 • Een regeling om te beoordelen of bestaande zorg  in het basispakket echt zo goed werkt als verwacht. De regeling verschijnt waarschijnlijk in het najaar van 2018.

Andere plannen voor de zorg

Het kabinet trekt veel geld uit voor zorg. Dat geld moet ook aan zorg uitgegeven worden. De Tweede Kamer heeft zelf een wetsvoorstel ingediend om dit te regelen. Dat is de Wet Houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Het kabinet gaat in overleg met de opstellers van dit wetsvoorstel.