Kabinetsbeleid zorgverzekering

Het kabinet wil de kwaliteit van de zorg verbeteren en kosten besparen.

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat hoe het kabinet dit wil bereiken.

Zorgverzekeringen duidelijker maken

Het kabinet wil dat zorgverzekeraars klanten duidelijker informeren over vergoedingen, voorwaarden, kwaliteit en prijs. Dan kan  iedereen  de juiste zorgverzekering  kiezen. Zo wil het kabinet dit bereiken:

  • Verzekerden ervaren het aanbod van zorgverzekeringen als erg groot. Het kabinet laat onderzoeken of en hoe de vele verschillende zorgverzekeringen (waaronder collectieve verzekeringen) overzichtelijker kunnen worden aangeboden. Zo zijn ze beter te vergelijken.
  • Verzekeraars bieden dezelfde polissen aan tegen verschillende prijzen. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij  de consument. Het kabinet gaat onderzoeken of dit aangepakt kan worden.
  • Zorgverzekeraars stimuleren om op een laagdrempelige wijze inzicht te geven in de prijs en kwaliteit van de ingekochte zorg per polis.
  • Verzekerden, patiënten en cliënten hebben inspraak op het beleid van hun zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Het kabinet vindt dit erg belangrijk. Daarom wordt dit wettelijk vastgelegd.
  • Zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen met elkaar over te leveren zorg. De zorgverzekeraar moet voldoende zorg inkopen voor zijn verzekerden. En let hierbij zowel op prijs als op kwaliteit. Mensen kunnen ieder jaar weer kiezen voor een zorgverzekeraar en zorgverzekering die het beste bij hen past.
  • Naturapolissen met beperkende voorwaarden (ook wel budgetpolissen genoemd) zijn vaak goedkoper dan andere naturapolissen. Hoewel ze aansluiten bij de wensen van verzekerden kunnen zij een negatief effect hebben op de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel. Iedereen betaalt mee aan de zorg, ook voor anderen. Hele goedkope polissen maken dat moeilijker. Het kabinet verwacht dat het aantal budgetpolissen omlaag gaat door andere financiële maatregelen. Het kabinet gaat verkennen hoe het de nadelen van budgetpolissen kan aanpakken.

Eigen betalingen

  • Het maximale verplichte eigen risico blijft voor deze kabinetsperiode € 385 per jaar. Dit leidt zeer waarschijnlijk wel tot hogere zorgpremies.
  • Een patiënt betaalt met ingang van 2019 per jaar niet meer dan € 250 bij voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Zorgtoeslag in 2020

De zorgtoeslag stijgt in 2020 met € 61 voor alleenstaanden en € 83 voor meerpersoonshuishoudens.

Zorgpremie 2020

Het kabinet raamt voor 2020 een zorgpremie van € 118,50 per maand. Dit betekent een groei van ongeveer € 3  per maand. Zorgverzekeraars stellen uiterlijk 12 november 2019 de premie vast. Verzekerden kunnen vanaf dan overstappen naar een andere verzekeraar. De huidige basisverzekering moet vóór 1 januari worden opgezegd en vóór 1 februari moet een nieuwe basisverzekering worden afgesloten. Deze nieuwe basisverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Zie ook Zorg:  belangrijkste  plannen voor 2020.

Veelbelovende zorg sneller in het basispakket

Het duurt lang voordat  patiënten profiteren van vernieuwingen in de zorg. De overheid wil dat veelbelovende behandelingen, medische technologie en medicijnen sneller in het basispakket komen. Daarvoor komt jaarlijks € 105 miljoen beschikbaar.

Het geld wordt verdeeld over 3 regelingen:

  • Subsidieregeling Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt. Deze regeling is bestemd voor nieuwe behandelingen, hulpmiddelen en medische technologie. Zij zijn meestal al tot de markt toegelaten, maar worden nog niet vergoed. De subsidie is bestemd voor onderzoek dat de toegevoegde waarde moet aantonen van de nieuwe behandeling of hulpmiddel. Deze regeling gaat in op 1 januari 2019.
  • Een vergelijkbare regeling voor medicijnen. Het gaat om medicijnen tegen zeldzame ziekten (weesgeneesmiddelen) en medicijnen die voorwaardelijk tot de markt zijn toegelaten. Deze regeling verschijnt waarschijnlijk in het najaar van 2018..

Andere plannen voor de zorg

Het kabinet trekt veel geld uit voor zorg. Dat geld moet ook aan zorg uitgegeven worden. De Tweede Kamer heeft zelf een wetsvoorstel ingediend om dit te regelen. Dat is de Wet Houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Het kabinet gaat in overleg met de opstellers van dit wetsvoorstel.