Kabinetsplannen zorgverzekering

Bekijk actuele bedragen voor de zorgverzekering.

Eigen betalingen

  • Het maximale verplichte eigen risico blijft in 2022 € 385 per jaar. Dit leidt zeer waarschijnlijk wel tot hogere zorgpremies. De zorgtoeslag biedt een tegemoetkoming voor de zorgpremie en het eigen risico. De hogere premie werkt ook door in een hogere zorgtoeslag.
  • Een patiënt betaalt in 2022 niet meer dan € 250 aan eigen bijdragen voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Zorgtoeslag in 2021

De zorgtoeslag is in 2021 met € 37 gestegen voor alleenstaanden en € 90 voor meerpersoonshuishoudens.

Zorgpremie 2021

De gemiddelde premie in 2021 is  € 1478. Dit is gemiddeld € 123,25 per maand. Dat is € 5 per maand meer dan in 2020.

Zorgpremie 2022

Zorgverzekeraars stellen uiterlijk 12 november 2021 de premie van hun polissen voor 2022 vast. Verzekerden kunnen vanaf dan overstappen naar een andere verzekeraar. De huidige basisverzekering moet vóór 1 januari worden opgezegd en vóór 1 februari moet een nieuwe basisverzekering worden afgesloten. Deze nieuwe basisverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in per 1 januari.

Veelbelovende zorg sneller in het basispakket

Het duurt lang voordat  patiënten profiteren van vernieuwingen in de zorg. De overheid wil dat veelbelovende behandelingen, medische technologie en medicijnen sneller in het basispakket komen. Om dit te bevorderen, wordt jaarlijks geld beschikbaar gesteld. 

Een deel van het geld gaat jaarlijks naar de subsidieregeling Veelbelovende zorg sneller bij de patiënt. Deze regeling is bestemd voor nieuwe zorg  zoals behandelingen, hulpmiddelen en medische technologie. Het doel van de regeling is om via onderzoek zo snel en nauwkeuring mogelijk vast te stellen of die nieuwe zorg je gezondheid verbeterd (is het effectief?) en tegen welke kosten (is het kosteneffectief?). Zo is gemakkelijker vast te stellen of de samenleving baat heeft bij de nieuwe zorg. De subsidie is dus bestemd voor onderzoek dat de toegevoegde waarde moet aantonen van de nieuwe behandeling of hulpmiddel. De regeling is op 1 februari 2019 gestart.

Verder gaat een deel naar de Voorwaardelijke toelating weesgeneesmiddelen, conditionals en exceptionals. Dit is een vergelijkbare regeling, maar dan specifiek gericht op medicijnen. Het gaat om medicijnen tegen zeldzame ziekten (weesgeneesmiddelen) en medicijnen die voorwaardelijk tot de markt zijn toegelaten. Deze regeling is ook in 2019 van start gegaan.