Kabinetsplannen zorgverzekering

Het kabinet wil de kwaliteit van de zorg verbeteren en kosten besparen.

In het regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' staat hoe het kabinet dit wil bereiken.

Zorgverzekeringen duidelijker maken

Het kabinet wil dat zorgverzekeraars klanten duidelijker informeren over vergoedingen, voorwaarden, kwaliteit en prijs. Dan kan  iedereen  de juiste zorgverzekering  kiezen. Zo wil het kabinet dit bereiken:

  • Er zijn nu veel verschillende zorgverzekeringen. Het kabinet laat onderzoeken of en hoe de vele verschillende zorgverzekeringen (waaronder collectieve verzekeringen) transparanter en meer gestandaardiseerd kunnen worden aangeboden. Zo zijn ze beter te vergelijken.
  • Verzekeraars bieden dezelfde polissen aan tegen verschillende prijzen. Dit zorgt voor onduidelijkheid bij  de consument. Het kabinet gaat onderzoeken of dit aangepakt kan worden.
  • Zorgverzekeraars en zorgaanbieders geven te weinig informatie over de prijs en kwaliteit van de zorg. Zij moeten hier meer en duidelijke informatie over geven.
  • Verzekerden, patiënten en cliënten hebben inspraak op het beleid van hun zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Het kabinet vindt dit erg belangrijk. Daarom wordt dit wettelijk vastgelegd.
  • Zorgverzekeraar en zorgaanbieder onderhandelen met elkaar over te leveren zorg. Voor die onderhandelingen gelden regels. Het kabinet vindt dat deze regels de belangen van patiënten niet mogen schaden. Als dat wel gebeurt, moeten de regels anders worden toegepast of aangepast.
  • Zeer goedkope naturapolissen (ook wel budgetpolis genoemd) sluiten aan bij de wensen van verzekerden. Maar zij kunnen een negatief effect hebben op de solidariteit van het zorgverzekeringsstelsel. Iedereen betaalt mee aan de zorg, ook voor anderen. Hele goedkope polissen maken dat moeilijker. Het kabinet verwacht dat het aantal budgetpolissen omlaag gaat  door andere financiële maatregelen. Het kabinet gaat verkennen hoe het de nadelen van budgetpolissen kan aanpakken.

Eigen betalingen

  • Het maximale verplichte eigen risico blijft voor deze kabinetsperiode € 385 per jaar. Dit kan wel tot hogere zorgpremies leiden.
  • Een patiënt betaalt met ingang van 2019 per jaar niet meer dan € 250 bij voor geneesmiddelen uit het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

Andere plannen voor de zorg

Het kabinet trekt veel geld uit voor zorg. Dat geld moet ook aan zorg uitgegeven worden. De Tweede Kamer heeft zelf een wetsvoorstel ingediend om dit te regelen. Dat is de Wet Houdende een verbod op winstuitkering door zorgverzekeraars. Het kabinet gaat in overleg met de opstellers van dit wetsvoorstel.