Plan kabinet: maximaal € 150 per behandeling voor medisch-specialistische zorg

Het kabinet wil het eigen risico slimmer vormgeven. Daardoor betalen mensen straks minder vaak in één keer hun hele eigen risico als ze een behandeling krijgen van een medisch specialist. Daarom wil het kabinet dat mensen vanaf 2025 maximaal € 150 per behandeling betalen. Dat geldt binnen het verplichte eigen risico (€ 385) voor medisch-specialistische zorg. De Eerste en Tweede Kamer moeten hier nog naar kijken.

Stand van zaken wijziging regelgeving

De nieuwe regelgeving moet ingaan op 1 januari 2025. Maar eerst reageren de Tweede en Eerste Kamer nog op dit voorstel. En dan geeft de Raad van State nog een advies over deze wijziging.

U kunt tot 5 april 2023 uw mening geven over dit voorstel.

Medisch-specialistische zorg neemt groot deel eigen risico in

Zorg van een medisch specialist is vaak duur. Daardoor betalen mensen nu vaak al het volledige verplichte eigen risico (€ 385) bij 1 behandeling in het ziekenhuis. Daarna vergoedt de zorgverzekering de volgende behandeling of afspraak. Dat is niet altijd wenselijk. Zo denken er mensen minder over na of een volgende behandeling wel echt nodig is.

Maximaal € 150 eigen risico per behandeling

Door een maximum van € 150 per behandeling binnen het eigen risico te rekenen, wil het kabinet het eigen risico effectiever gebruiken. De financiële drempel om naar een specialist te gaan, wordt hierdoor minder hoog. Tegelijkertijd moeten mensen voor een tweede behandeling straks opnieuw € 150 betalen. Zo maken minder mensen onnodig gebruik van de zorg. Door het eigen risico slimmer vorm te geven, zijn er minder zorgkosten en stijgt de zorgpremie minder hard.

Verplicht eigen risico minder snel verbruikt

De nieuwe regels gaan voor alle verzekerden van 18 jaar en ouder gelden. Mensen die bijna geen zorg gebruiken en niet naar het ziekenhuis hoeven, zullen niet veel merken van de maatregel. De mensen die wél naar het ziekenhuis gaan en daar één of enkele onderzoeken of behandelingen per jaar nodig hebben, wel. Bijvoorbeeld mensen die plotseling eenmalig ziekenhuiszorg nodig hebben, en ook mensen met een (chronische) aandoening waarvoor ze af en toe naar het ziekenhuis moeten. Zij gaan jaarlijks minder eigen risico betalen, tenzij ze in dat jaar ook andere zorg nodig hebben die valt onder het verplicht eigen risico. Ongeveer 1 miljoen verzekerden zullen jaarlijks gemiddeld € 100 minder aan verplicht eigen risico betalen. Niemand gaat méér eigen risico betalen. Het verplichte eigen risico blijft tot en met 2025 € 385.

Behandelingskosten boven € 150 gaan wel af van vrijwillig eigen risico

Het maximale bedrag per behandeling geldt alleen voor het verplichte eigen risico en niet voor het vrijwillige eigen risico. Kost een behandeling meer dan € 150 en heb je een vrijwillig eigen risico? Dan vallen alle kosten boven de € 150 onder het vrijwillig eigen risico. Bijvoorbeeld: een behandeling kost € 500. De verzekerde heeft een vrijwillig eigen risico van €300. Dan betaalt de verzekerde €150 uit het verplichte eigen risico, en € 300 uit het vrijwillige eigen risico. De overige € 50 wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Iemand zonder vrijwillig eigen risico betaalt alleen € 150 uit het verplichte eigen risico.

Kabinet onderzoekt of maximumbedrag per handeling vaker werkt

Het kabinet gaat onderzoeken of naast de medisch specialistische zorg ook andere zorgsectoren zijn waar zo’n maximumbedrag per behandeling werkt. Bijvoorbeeld het eerstelijnsverblijf, de ggz en geriatrische revalidatiezorg.