Zorgverzekering

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2017?

Vanaf 1 januari 2017 wordt de basisverzekering aangepast. Of het eigen risico in 2017 wijzigt, wordt in september 2016 bekendgemaakt.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2017 wordt het basispakket uitgebreid met vergoedingen voor:

  • operatie van het bovenooglid (als u door een slap of verlamd bovenooglid nauwelijks nog kunt zien);
  • plaatsen van een borstprothese bij vrouwen en transvrouwen die geen borstgroei hebben;
  • medisch noodzakelijke besnijdenis;
  • fysiotherapie / oefentherapie voor patiënten met etalagebenen (pijn door vernauwde bloedvaten in de benen). De vergoeding is maximaal 37 behandelingen, inclusief de eerste 20 behandelingen.
  • een implantaat voor jongeren die blijvende snij- en hoektanden missen. Zij kunnen daarvoor tot hun 23e (dat was tot hun 18e) een implantaat krijgen.  Als voorwaarde geldt dat de tanden door een afwijking ontbreken of door een ongeval verloren zijn gegaan;
  • opvang en zorg als u om medische redenen tijdelijk nog niet thuis kunt wonen. Dit heet eerstelijnsverblijf. Bijvoorbeeld na een behandeling in het ziekenhuis. Het kabinet reserveert hiervoor € 33 miljoen extra.

Vrijstelling eigen risico

Zorgverzekeraars kunnen al vrijstelling geven voor het eigen risico voor bepaalde  gezondheidsprogramma’s. Bijvoorbeeld voor progamma’s voor diabetes en depressie. Daardoor hoeft u geen eigen risico te betalen als u zo’n programma volgt.

Na 1 januari 2017 krijgen zorgverzekeraars meer mogelijkheden om deze vrijstelling ook bij andere programma’s toe te passen. Het gaat dan om dieetpreparaten of programma’s gezondheidsproblemen moeten voorkomen. Zorgverzekeraars mogen zelf beslissen of ze het eigen risico voor deze propgramma’s wel of niet in rekening brengen.

Eigen bijdrage voor kunstgebit op implantaten

Vanaf 2017 verandert de berekening van de eigen bijdrage voor een implantaatgedragen kunstgebit. Dat is een kunstgebit dat met kunstwortels (implantaten) in de mond is bevestigd. Hierdoor zijn de eigen bijdragen voor deze duurdere en ‘gewone’ kunstgebitten beter op elkaar afgestemd.

Eigen bijdrage voor gewone kunstgebitten

Voor een kunstgebit voor de onderkaak betaalt u in 2017 een eigen bijdrage 10% van de kosten. Voor de bovenkaak een eigen bijdrage van 8%. Tot 2017 geldt een vaste eigen bijdrage van € 125.

Voor reparatie van een kunstgebit geldt in 2017 eigen bijdrage van 10%.

Let op!

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt. 

De Rijksoverheid. Voor Nederland