Wat is er veranderd in het basispakket van de zorgverzekering in 2018?

Sinds 1 januari 2018 is de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Sinds 1 januari 2018 is het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen.

Behandelingen oefentherapie

Mensen met artrose aan de heup- en kniegewrichten krijgen de eerste 12 behandelingen oefentherapie vergoed.

Zittend ziekenvervoer voor kankerpatiënten

Kankerpatiënten die immuuntherapie ontvangen, krijgen het vervoer van en naar de behandeling vergoed.

Verzorging aan minderjarigen

Verzorging (bijvoorbeeld hulp bij wassen en medicijnen innemen) aan minderjarigen die samenhangt met de geneeskundige zorg die het kind nodig heeft, wordt altijd vergoed uit het basispakket. De zorg die minderjarigen krijgen om zelf de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) uit te voeren, blijft onder de Jeugdwet vallen. ADL-verrichtingen zijn bijvoorbeeld eten en aankleden. Lees meer over deze aanpassing in de financiering van de verzorging van kinderen thuis.

Behandeling hepatitis C

Vergoeding vanuit het basispakket van een nieuwe behandeling tegen chronische hepatitis C met het geneesmiddel Maviret (glecaprevir en pibrentasvir). 

Hoogte verplicht eigen risico

Het verplicht eigen risico in 2018 blijft € 385.

Vergoedingen altijd controleren bij uw zorgverzekeraar

Wilt u precies weten hoeveel u vergoed krijgt voor bepaalde zorg? Dat kunt u het beste aan uw eigen zorgverzekeraar vragen. Want het maakt veel uit wat voor zorgverzekering u heeft en wat u daarin vergoed krijgt.