Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2020?

In 2020 is de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

In 2020 is het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Kiezen voor logeervergoeding

    Reist u voor een behandeling vaak een lange afstand heen en weer, dan ontvangt u een vergoeding voor de vervoerskosten. Vanaf 2020 kunt u kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. U krijgt maximaal € 75 per nacht als u 3 dagen achter elkaar een behandeling heeft. Vindt u een kamer voor minder dan € 75 per nacht, bijvoorbeeld € 35 per nacht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar € 35 per nacht.
  • Vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen

    Vergoedt de basisverzekering uw geregistreerde geneesmiddel niet omdat de kosten te hoog zijn? Dan krijgt u de apotheekbereiding vanaf 2020 wel vergoed.
  • Vergoeding van zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten

    Wordt u behandeld door een specialist ouderengeneeskunde (SO) of een arts verstandelijk gehandicapten (AVG)? Dan wordt deze behandeling in 2020 vanuit de basisverzekering vergoed. De behandeling valt onder het eigen risico. Dit geldt ook als u in 2019 al onder behandeling van een SO of AVG was, en de behandeling in 2020 verder gaat. Lees meer over wat de vergoeding van de SO en AVG vanuit de basisverzekering voor u betekent.