Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 2020?

Vanaf 1 januari 2020 wordt de basisverzekering uitgebreid. De hoogte van het eigen risico blijft € 385.

Uitbreiding basispakket zorgverzekering

Vanaf 1 januari 2020 wordt het basispakket uitgebreid met de volgende vergoedingen:

  • Kiezen voor logeervergoeding

    Reist u voor een behandeling vaak een lange afstand heen en weer, dan ontvangt u een vergoeding voor de vervoerskosten. Vanaf 2020 kunt u kiezen voor een logeervergoeding in plaats van de vergoeding voor vervoerskosten. U krijgt maximaal € 75 per nacht als u 3 dagen achter elkaar een behandeling heeft. Vindt u een kamer voor minder dan € 75 per nacht, bijvoorbeeld € 35 per nacht? Dan vergoedt de zorgverzekeraar maar € 35 per nacht.

    Vergoeding van apotheekbereidingen van medicijnen

    Vergoed de basisverzekering uw geregistreerde geneesmiddel niet omdat de kosten te hoog zijn? Dan krijgt u de apotheekbereiding vanaf 2020 wel vergoed.