Wat kan ik doen als ik mijn zorgpremie, zorgrekening of eigen risico niet kan betalen?

Als u uw zorgverzekeraar niet kunt betalen, kan die een betalingsregeling aanbieden. Neem bij betalingsproblemen dus contact op met uw zorgverzekeraar.

U kunt zorgtoeslag krijgen bij laag inkomen

Als u zorgkosten niet kunt betalen omdat u een laag inkomen heeft, kunt u zorgtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de premie en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag u kunt krijgen, hangt af van onder andere uw inkomen en uw leefsituatie. Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. De Belastingdienst beoordeelt elk jaar op welk bedrag u recht heeft. Ga er dus niet vanuit dat u volgend jaar net zoveel zorgtoeslag krijgt als dit jaar. Lees meer op de pagina Wanneer heb ik recht op zorgtoeslag.

Gemeentelijke zorgverzekering

Gemeenten kunnen mensen met een chronische ziekte of een laag inkomen helpen om hun zorgkosten te betalen. De gemeente mag zelf bepalen hoe zij dat doet. Bijvoorbeeld met een collectieve zorgverzekering. Voor deze verzekering betaalt u een lagere premie. Er gelden wel voorwaarden die per gemeente kunnen verschillen. Kijk op Gezondverzekerd.nl. Daar staan de gemeenten die een collectieve zorgverzekering aanbieden.

Staat uw gemeente er niet bij? Dan kan het zijn dat uw gemeente toch een collectieve zorgverzekering aanbiedt. Vraag uw gemeente wat de mogelijkheden zijn.