Beantwoording Kamervragen over de NIP-test

Minister Schippers (VWS) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Dik-Faber (CU) en Van der Staaij (SGP) over de NIP-test