Zwangerschap en geboorte

Deze hoofdrubriek bevat 5 rubrieken:

Wat is de combinatietest voor downsyndroom?

U kunt laten onderzoeken hoe groot de kans is dat uw kind downsyndroom heeft. Stelt de combinatietest een verhoogd risico vast? Dan kunt u een vervolgonderzoek doen. Dit kan met een vlokkentest, vruchtwaterpunctie en sinds april 2014 met de NIPT-test.

Combinatietest

U mag uw kind vrijwillig testen op downsyndroom. De screening op downsyndroom gebeurt met de combinatietest. Er zitten geen risico’s voor u of uw kind aan de combinatietest. De combinatietest bestaat uit 2 verschillende onderzoeken:

  • bloedonderzoek in de 9e tot 14e week van uw zwangerschap;
  • echo (nekplooimeting) in de 11e tot 14e week van uw zwangerschap.

Artsen berekenen de kans op downsyndroom op basis van:

  • de uitkomsten van deze 2 onderzoeken;
  • uw leeftijd;
  • hoe lang uw zwangerschap precies duurt.

De test kan naast downsyndroom ook de volgende afwijkingen opsporen:

  • syndroom van Edwards;
  • syndroom van Patau.

Combinatietest verplicht vóór vervolgonderzoek

U moet eerst een combinatietest laten doen voordat u een vervolgonderzoek kunt laten doen. Dat geldt voor alle zwangere vrouwen. Leeftijd speelt hierbij geen rol.

Vergoeding combinatietest

De combinatietest moet u zelf betalen. Dat geldt voor alle vrouwen. De combinatietest wordt wel vergoed als er een medische indicatie voor is. Soms vergoedt de zorgverzekeraar deze test via de aanvullende verzekering.

Vervolgonderzoeken

Stelt de combinatietest een verhoogd risico vast op downsyndroom? Dan kunt u de volgende vervolgonderzoeken doen:

Bij de NIPT-test is er geen verhoogd risico op een miskraam. Dit in tegenstelling tot de vlokkentest en de vruchtwaterpunctie.

Vergoeding vervolgonderzoeken

De zorgverzekeraar vergoedt de vervolgonderzoeken. Vervolgonderzoeken kunnen wel gevolgen hebben voor uw eigen risico.

Vervolgonderzoek is mogelijk na een positieve combinatietest of als er een medische indicatie voor is. Uw leeftijd maakt daarbij niet uit.

De Rijksoverheid. Voor Nederland