Prinsjesdag voor media

Troonrede

Belastingplan 2018

Miljoenennota en Rijksbegroting 2018

Meer informatie over de Rijksbegroting vindt u op Rijksfinancien.nl en Rijksbegroting.nl.

Persberichten Prinsjesdag

Prinsjesdag in beeld

Deze pagina's en foto-albums worden op dinsdag 19 september gedurende de dag aangevuld

Programma dinsdag 19 september 2017

 • 13.00 uur

  Koninklijke stoet vertrekt vanaf Paleis Noordeinde (zie: Route Glazen koets).
 • 13.15 uur

  Koninklijke stoet komt aan bij de Ridderzaal. Aansluitend spreekt de Koning de Troonrede uit (zie: indeling Ridderzaal).
 • 13.50 uur

  Koninklijke stoet vertrekt naar Paleis Noordeinde. Aansluitend vindt de balkonscène plaats.
 • 15.00 uur

  Minister van Financiën biedt het koffertje met de Miljoenennota en Rijksbegroting 2018 aan de Tweede Kamer aan.

Contactgegevens woordvoerders Prinsjesdag

 • Ministerie van Algemene Zaken 

  Stephan Schrover: 070 3564139 
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Frank Wassenaar: 06-53701346, frank.wassenaar@minbzk.nl
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken - Buitenlands Beleid, EU

  Dirk-Jan Vermeij: 070-3486238, Dirk-Jan.Vermeij@minbuza.nl
 • Ministerie van Buitenlandse Zaken - Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

  Erwin Buter: 070-3485931, erwin.buter@minbuza.nl
 • Ministerie van Defensie

  Lisa Hartog: 06-13739926, EJW.Hartog@mindef.nl
 • Ministerie van Economische Zaken

  Michiel Bakhuizen: 06-11376128, w.m.bakhuizen@minez.nl
 • Ministerie van Financiën

  Hayat Eltalhaui: 06-53785091, hayat@minfin.nl
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Karim Mostafi: 06-15683822, karim.mostafi@minienm.nl 
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

  Sander van Dam: 06-15038391, s.vandam@minocw.nl
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Margreet van Beem: 06-29419041, mvbeem@minfin.nl
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Yvonne Wiggers: 06-48100070, y.wiggers@minvenj.nl
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Ole Heil: 06-11797431, o.heil@minvws.nl