Waar kan een school terecht bij acute geldproblemen door stijgende energierekening?

Basisscholen en middelbare scholen met acute geldproblemen door een hoge energierekening kunnen zich melden bij DUO. Bijvoorbeeld als een school salarissen niet meer kan betalen. Vanaf 2023 krijgen zogenoemde bekostigde scholen jaarlijks extra geld vanwege de hoge inflatie en energiekosten.

Hulp bij acute geldproblemen door hoge energierekening

U kunt als bestuurder van de school mailen naar uitvoeringsorganisatie DUO: ico@duo.nl. In overleg met het ministerie wordt dan per situatie gekeken wat de beste oplossing is.

Vanaf 2023 extra geld voor scholen voor inflatie en energiekosten

Vanaf voorjaar 2023 krijgen bekostigde scholen jaarlijks extra geld voor hogere kosten door de inflatie. Voor bekostigde scholen en culturele instellingen komt ongeveer € 400 miljoen per jaar beschikbaar. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maakt snel bekend hoe dit geld verdeeld en uitbetaald wordt.

Het ministerie onderzoekt ook of er een regeling nodig is voor scholen die meer dan gemiddeld te maken hebben met een stijgende energierekening. Ook hierover volgt op korte termijn meer informatie.