29 mei Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie.

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 29 mei 2020

Minister-president Rutte: Een paar korte inleidende opmerkingen. In de eerste plaats dat ik heel blij ben dat Tamara van Ark ‘ja’ heeft gezegd tegen de opvolging van Martin van Rijn, dat zal plaatsvinden op 9 juli. Dus we hebben nog zes weken gelukkig ook onder ons Martin van Rijn, die het echt ontzettend goed doet, met een paar grote projecten bezig is waar hij nog zo veel mogelijk ook mee aan de slag kan, met zijn enorme ervaring. Maar ook heel blij dat we een goede opvolger hebben voor daarna.

Het tweede is dat natuurlijk maandag het spannende moment komt waar ik het ook afgelopen woensdag over had, na afloop van de MCCb, de Ministeriële Commissie Crisisbeheersing. Dan gaan immers een aantal verruimingen van start en ik zou daar eigenlijk twee dingen kortheidshalve over willen zeggen. In de eerste plaats: die verruimingen gaan gepaard ook met een heel aantal voorschriften helaas en laten we ons allemaal aan die voorschriften houden. Bijvoorbeeld als het gaat om niet staan op de terrassen, van tevoren boeken bij de restaurants en cafés, allerlei regels rondom ‘hoe met het in bioscopen, musea en theater?’. Dat is heel belangrijk, want als we dat goed doen en tegelijkertijd ons ook goed houden aan alle afspraken die we met elkaar hebben gemaakt over thuisblijven bij klachten, op straat de anderhalve meter en trouwens thuis ook als je met mensen te maken hebt die niet tot je huishouden behoren, je handen stuk wassen, niezen en hoesten in de elleboog, het gebruik van papieren zakdoekjes en vooral ook het vermijden van drukte. Als we dat allemaal doen, dus ons houden aan de regels die samenhangen met de verruiming en tegelijkertijd ook zorgen dat we al die gedragsafspraken goed met elkaar naleven, dan is de kans het grootst dat het volgende pakket verruimingen op 1 juli door kan gaan. Of dat zo is, dat zal moeten blijken, hoe het virus zich ontwikkelt en hoe de cijfers eruitzien richting eind juni. Maar dat hebben we met elkaar weer in de hand: ik, jullie, iedereen die kijkt, we hebben dat met elkaar in de hand. Dus een, houd je nou alsjeblieft allemaal aan de voorschriften rond de verruimingen en twee, zoals we dat ook steeds hebben gedaan bij de vorige verruimingen, maar vooral ook: houd je ook daarnaast aan al die gedragsregels. En daarvan is toch wel de allerbelangrijkste thuisblijven bij klachten. En alle andere dingen, de anderhalve meter, vermijden van drukte, handen stuk wassen. En waarom is dat nou zo belangrijk? Nogmaals: als we dat met z’n allen doen, dan is de kans ook het grootst dat wij dat virus eronder houden en dus ook dat die verruimingen op 1 juli – en dat pakket is wat gegroeid, we hebben een aantal dingen die op 1 september stonden zoals de sportscholen en de casino’s en de sportkantines en verenigingskantines, maar het gaat ook om welnesscenters, sauna’s, hebben we naar voren gehaald, gokhallen of hoe heten die dingen, speelhallen geloof ik heet het, hebben we naar voren gehaald. Maar nogmaals, dat kan allemaal alleen en ook wat er al stond voor 1 juli, als we de komende tijd ons aan die regels houden. Dus dat is echt een oproep: doe dat. En daarnaast: heerlijk dat we weer ook naar het terras kunnen vanaf maandag 12.00 uur.