20 november Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na afloop van de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Over de aanvullende Nederlandse inzet aan de anti-ISIS missie in Irak en de nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali. En over de laatste stand van zaken omtrent de Brexit en het coronavirus. Bekijk de hele persconferentie via YouTube. Of lees de letterlijke tekst van de persconferentie

Inleidend statement persconferentie na ministerraad 20 november 2020

Minister-president Rutte:

Goedemiddag. We hebben vandaag in de ministerraad ingestemd met twee wat dan heet in het jargon artikel 100-brieven. Dan gaat het dus over de inzet van Nederlandse militairen in het buitenland. De eerste van die brieven gaat over een  aanvullende Nederlandse inzet voor de anti-ISIS missie in Irak. Zoals we weten is die strijd helaas nog niet gestreden. ISIS vormt nog steeds een bedreiging voor de stabiliteit van de bredere regio, en dat raakt natuurlijk ook de grenzen van ons deel van de wereld, dus van Europa. De strijd zit nu wel in een andere fase. Het is een fase waarin sprake is van een afname van actieve operaties en waar nu een grotere nadruk ligt op bescherming. Nederland wil een betrouwbare partner zijn van de anti-ISIS-coalitie en daarmee ook bijdragen aan de strijd tegen deze terreurbeweging. En daarom hebben wij gehoor gegeven en daartoe besloten aan het verzoek voor de inzet van een zogenaamde ‘force protection’- compagnie, dus dat is ter bescherming van de troepen daar, voor de beveiliging in dit geval van het internationale vliegveld, dat van Erbil en dat ligt in Koerdisch Irak, dus in Noord-Irak. Deze compagnie van minimaal 100 militairen zal, en dat doen we samen met de Verenigde Staten, het personeel en het materieel van de anti-ISIS coalitie op het vliegveld beveiligen. En de verwachting is, er gaat eerst instemming plaatsvinden hopen wij natuurlijk van het parlement, begin volgend jaar in Erbil worden gestationeerd.

Dan gaat de tweede brief gaat over een nieuwe Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali, Minusma. Dat is heel anders dan we daar tot nu toe betrokken waren. Het gaat in dit geval om het ondersteunen met luchttransportcapaciteit. Een Hercules C-130 transportvliegtuig, inclusief bemanning en ondersteunend personeel – en dan praat je over 70 tot 130 militairen. Daarmee willen wij een bijdrage leveren aan het vergroten van de capaciteit van de missie, tegelijkertijd ook bijdragen aan de stabiliteit in de regio maar ook uitvoering geven aan het vredesakkoord. En dat is van belang, want de veiligheidssituatie in Mali is niet bepaald verbeterd, die is verslechterd. En dat geldt ook voor de bredere Sahel-regio, dus Mauritanië, Niger, Burkina Faso en... Burkina Faso, Niger Mauritanië en Mali en er is nog een vijfde land dat ik nu vergeet. Huh? Nee ja Carolien roepen. Nee ik zit even te denken nou Mali, Burkina Faso, Niger, Mauritanië... Nee Ivoorkust hoort er niet bij. Nou ik kom zo op het vijfde land. Maar in ieder geval: dit is in Mali. De inzet vindt plaats in een zogenaamd rotatieverband, dat is ook een wens van Nederland altijd geweest dat je meer zicht hebt op welke landen uiteindelijk weer helpen met afwisseling van taken. In dit geval si dat een afwisseling met Noorwegen, met Denemarken, met Portugal. En in die samenwerking daarmee voorzien wij in die transportcapaciteit. En de verwachting is dat die bijdrage zal gaan lopen vanaf november 2021, voor een periode van 6 maanden.

Dan over Brexit kort een opmerking. En dat is dat ik opnieuw ook het Nederlandse bedrijfsleven oproep zich goed te blijven voorbereiden. Zowel op een situatie met een deal als bij geen deal. Omdat in beide situaties het noodzakelijk is ervoor te zorgen dat bedrijven zijn voorbereid. En we zien nog steeds dat dat kan verbeteren. Op dat punt zijn we ook vanuit de overheid natuurlijk druk bezig met alle mogelijke voorlichting op Brexit. En die campagne is inmiddels ook weer gestart om bij ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk goed onder de aandacht te brengen het belang van die voorbereiding.

Dan corona. We zien op dit moment het aantal ziekenhuisopnames nog steeds dalen, maar dat geldt zeker niet voor het aantal besmettingen. Dat is vandaag ook weer iets hoger dan gisteren. En dat betekent dus dat ik het nog een keer ook hier wil oproepen aan heel Nederland: hou je aan de regels. De anderhalve meter, het handen stuk wassen en alle beperkingen die er zijn. Om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk die cijfers verder naar beneden brengen. Op dit moment zijn die cijfers een beetje aan het plateau-en. We kijken natuurlijk dit weekend en begin volgende week hoe die cijfers zich verder ontwikkelen, maar het is niet de richting de afgelopen dagen die we willen. Ander punt bij corona is natuurlijk het vaccin. Het is nog niet duidelijk op welke termijn wij kunnen beschikken over een vaccin. En dan praat je over een vaccin waarvoor contracten zijn afgesloten. Vast staat wel dat wel dat aantal beschikbare vaccins in eerste instantie niet genoeg zal zijn om iedereen in te enten. Dat betekent prioriteren stellen: wie komen als eersten in aanmerking voor vaccinatie en waarom? Daarover is een advies openbaar gemaakt gisteren door de gezondheidsraad, waarin een aantal mogelijke vaccinatiestrategieën wordt uitgewerkt. We hebben er vandaag ook in het kabinet uitgebreid over gesproken. En Hugo de Jonge zal later vandaag op het Ministerie van VWS daarover een nadere toelichting geven.