21 januari Ministerraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Minister-president Rutte heeft na de ministerraad een persconferentie gegeven. De video toont de inleidende verklaring. Met onder meer een terugblik op het debat over de regeringsverklaring en de stand van zaken op het gebied van corona.

Minister-president Rutte:

Ja, goedemiddag. Het is bijna een jaar geleden dat we elkaar, althans dit verband, troffen en ik ben blij dat dat ook nog even kan hier in het oude Nieuwspoort. Ik heb eigenlijk geen idee wanneer we overgaan naar het nieuwe Nieuwspoort, maar in ieder geval leuk en mooi dat het zo kan. Dat gezegd hebbend allemaal zware onderwerpen dezer dagen.

Om te beginnen, op zichzelf niet zwaar maar wel relevant, natuurlijk teruggeblikt in de ministerraad, op de regeringsverklaring, het debat daarover van afgelopen dinsdag en woensdag. En ook met elkaar vastgesteld hoe goed het was dat ook weer eens een debat hadden, echt over de inhoud. Er waren ook wel een paar hele heftige momenten maar het grootste deel van het debat was natuurlijk echt inhoudelijk. Over de inkomensverdeling, over de koopkracht, de zorg, de grote onderwerpen waar de politiek zich mee moet bezighouden en natuurlijk ook het buitenlands beleid. Dan vandaag ook stilgestaan uiteraard, helaas, nog steeds bij corona.

Geen nieuwe cijfers op dit moment. Zoals jullie weten is voorzien richting dinsdag weer een persconferentie en besluitvorming en de komende dagen krijgen we weer heel veel informatie over hoe het gaat met het virus in termen van het ziekenhuis, de besmettingen. De cijfers vandaag, het aantal besmettingen, was natuurlijk heel hoog en tegelijkertijd blijven de cijfers in de ziekenhuizen laag. In ieder geval per saldo zie je daar nog steeds een daling, als je ook meetelt wie er weer uitstroomt. En we zien nu ook een hele hoge boostergraad en vooral bij de groep boven de 60 is het aantal mensen dat hem heeft heel hoog. Dus dat zijn op zichzelf gunstige ontwikkelingen. Maar nogmaals, het aantal besmettingen is natuurlijk extreem hoog en daar zitten ook nog heel veel onderrapportages in. Ook hier per saldo een toch wat positiever gevoel. Ik heb het gisteren ook in het kamerdebat gezegd dat er, hopen we, echt wat kan aanstaande dinsdag. En dan willen we dat ook echt doen in die sectoren die tot nu toe ernaast grepen bij de vorige verruiming. Dus de cultuursector, maar ook de horeca, de evenementen, en het publiek bij sportwedstrijden. Maar wat er dan kan en in welke mate moeten we echt heel precies de komende dagen dat bezien.

Dus ik kan geen garanties geven. Maar nogmaals, wel hoopvol als je kijkt naar de ontwikkelingen van de cijfers en in welke richting ze gaan. Als je alle plussen en minnen naast elkaar zet. Maar ook hiervoor geldt, we moeten het heel precies nog bekijken en uiteraard ook vandaag nog wat langer stilgestaan bij die cultuursector. Die heeft het natuurlijk ongelooflijk zwaar, net zoals de horeca. Het is natuurlijk prima dat er steunpakketten en dergelijke zijn. Maar uiteindelijk wat je natuurlijk wilt als toneelspeler, als muziekmaker, wat je ook doet in cultuuruitingen, of een museum als je dat hebt. Je wilt niet van steunpakketten afhankelijk zijn en je wilt gewoon je vak uitoefenen en je wilt mensen kunnen inspireren met je werk. Dus we hopen dat dat snel kan en dat weer meer mogelijk is vanaf dinsdag. Nogmaals, niet negatief, redelijk positief, maar of het echt kan, dat zal de komende dagen moeten blijken en in welke mate.

Tot slot Oekraïne, de situatie daar. Ook lang besproken vandaag. Ik ben volgende week in Slowakije, in Bratislava op bezoek bij Eduard Heger, de nieuwe premier van Slowakije. En Wobke Hoekstra en ik gaan begin februari ook naar naar Kiev. Buitengewoon zorgelijke situatie, we kunnen dat allemaal natuurlijk ook volgen. Ook gisteren bij het kamerdebat daarover merk je over een breed politiek front steun voor een Nederland dat zegt: 'En er moet een strak sanctiepakket liggen en dat is niet alleen van toepassing als er een hele zware aanval zou zijn, wat we natuurlijk niet hopen, van Rusland op Oekraïne. Maar ook als er, wat in het jargon is gaan heten, een kleine incursie is in Oekraïne, ook dan moet Rusland weten dat er zwaar geretaillieerd zal worden met sancties. En wat nu van belang is, is dat wij in Europa, maar ook als Europa en NAVO en uiteraard transatlantisch binnen de NAVO ook met Amerika en uiteraard het Verenigd Koninkrijk, heel nauw samenwerken en proberen zo snel mogelijk het daar over eens te worden. En daar ben ik hoopvol over. Daar vinden heel veel gesprekken over plaats. Maar het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het niet gebeurd en dat de Russische president niet overgaat tot, wat soms gevreesd wordt gegeven de enorme troepenopbouw aan de grens met met Oekraïne. Dat over de ministerraad van vandaag.

Contact over agenda

Media kunnen voor meer informatie contact opnemen via rvd.openbareagenda.mp@minaz.nl.