21 november Agenda staatssecretaris Heijnen week 47

Activiteitendata

 • Datum -
 • Locatie diverse locaties

21 november

 • Evenement: Havenavond - 20e jubileum editie. Op de Havenavond staat de Rotterdamse haven centraal. Deze editie staat in het teken van de circulaire waardeketen. Staatssecretaris Heijnen neemt deel aan het forumgesprek (Rotterdam)

22 november

 • Bestuurlijk overleg PFAS in Zeeland, samen met minister Harbers (Den Haag)

23 november

 • Kamervergadering: commissiedebat Transportraad, samen met minister Harbers (Den Haag)
 • Evenement: bijeenkomst met Fietsambassadeurs. De fietsambassadeurs zijn 14 bedrijven die het fietsen naar het werk stimuleren. Tijdens deze jaarlijkse bijeenkomst maken de betrokkenen nader kennis, en bespreken ze de gezamenlijke ambities voor de komende kabinetsperiode (Den Haag)
 • Kamervergadering: wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek IenW 2023, samen met minister Harbers (Den Haag)

24 november

 • Bestuurlijk overleg Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel  (Den Haag)
 • Gesprek met de heer Voppen, CEO ProRail (Den Haag)
 • Bestuurlijk overleg Bodem en Ondergrond (Den Haag)
 • Gesprek: kennismaking met de heer Latten, CEO Cyclups (Den Haag)
 • Gesprek met gedeputeerde Noord-Holland, de heer Olthof (Gezondheid en Milieu) en de dorpsraad van Wijk aan Zee over Tata Steel (Den Haag)
 • Evenement: ondertekening Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen. Met het manifest spreken de Rijksoverheid en andere bestuurders en medeoverheden af om bij hun inkoopbeleid duurzame en innovatieve producten en diensten te ontwikkelen (Den Haag)

25 november

Informatie voor de pers

Media kunnen voor meer informatie over deze agenda contact opnemen met Jaap Steensma (+31 6 21 10 19 15, jaap.steensma@minienw.nl).