Documenten - Alexandra van Huffelen

888 documenten over Alexandra van Huffelen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. VII Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - Rijksjaarverslag 2023

  Verantwoording van de uitgaven in 2023 die vallen onder hoofdstuk VII van de Rijksbegroting.

  Jaarverslag | 15-05-2024

 2. Slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2023 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en ...

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 15-05-2024

 3. Memorie van toelichting slotwet ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

  Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2023 in de begrotingsstaat van het ministerie van Binnenlandse ...

  Kamerstuk: Memorie van toelichting | 15-05-2024

 4. Beslisnota bij bij nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel NLQF

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 18-10-2023

 5. Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel NLQF

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, ...

  Kamerstuk: Nota n.a.v. het verslag | 18-10-2023

 6. Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel NLQF

  Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs)) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het ...

  Kamerstuk | 18-10-2023

 7. Speech staatssecretaris Alexandra van Huffelen ter gelegenheid van de rehabilitatie van de Curaçaose verzetsheld Tula

  Toespraak | 05-10-2023

 8. Antwoorden Kamervragen over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Dat zijn toch gewoon ál ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 21-08-2023

 9. Antwoorden Kamervragen over het bericht dat ambtenaar meerdere rapporten over beveiliging DigiD-aansluiting vervalste

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ambtenaar vervalste ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 26-07-2023

 10. Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2023