Beslisnota bij Kamerbrief over alimentatieschulden in Beleidsbesluit private schulden

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over alimentatieschulden in Beleidsbesluit private schulden (PDF | 3 pagina's | 1,7 MB)