Taken minister Bijleveld

De Minister van Defensie is verantwoordelijk voor het algemeen defensiebeleid, waaronder:

  • Toekomstige samenstelling en toerusting krijgsmacht, inclusief kennis- en innovatiebeleid
  • Nationale en internationale inzet krijgsmacht
  • Internationale zaken, waaronder NAVO- en EU- beleid
  • Kustwacht
  • MIVD, IGK en MLA
  • Cyberdomein