Taken staatssecretaris Broekers-Knol

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is verantwoordelijk voor:

  • Vreemdelingenzaken/Migratie
  • IND, COA, DTV
  • Artikel 1F Vluchtelingenverdrag
  • Grensbewaking in vreemdelingenzaken
  • Rijkswet Nederlanderschap
  • Mensenhandel (inclusief mensensmokkel) en prostitutie
  • Internationaal migratiebeleid