Arie Slob
Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien.

Arie Slob.
Beeld: Arenda Oomen

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
‘Het ministerie van onderwijs is het ministerie van de toekomst. Ik vind het een grote eer dat ik als oud-leraar daar mag werken. Samen met ouders, leraren en schoolleiders aan de slag voor de toekomst van de volgende generatie.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Het is die ene docent die mensen zich een leven lang herinneren, niet een beleidsnota uit Den Haag.'