Documenten - Arie Slob

1.111 documenten over Arie Slob

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Aanbiedingsbrief nieuwsbrief van de KVLO onderzoek uren LO bij het vmbo tl gl

Minister Slob stuurt de brief van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) over het aantal uren lichamelijke ...

Kamerstuk | 12-11-2019

Reactie KVLO op voortgangsrapportage bewegingsonderwijs bestuursakkoord PO

Afschrift van de reactie van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) op de voortangsrapportage van het ...

Kamerstuk | 12-11-2019

Antwoorden Kamervragen over de stijgende reserves bij samenwerkingsverbanden

Minister Slob beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Samenwerkingsverbanden zien reserves verder groeien'.

Kamerstuk: Kamervragen | 12-11-2019

Aanbiedingsbrief bij beantwoording vragen over het besluit tot indeplaatsstelling gemeenteraad Westland

Minister Slob stuurt de antwoorden op de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het besluit tot ...

Kamerstuk | 07-11-2019

Verslag van een schriftelijk overleg

Minister Slob beantwoordt de vragen van de commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het besluit tot indeplaatsstelling ...

Kamerstuk | 07-11-2019

Aanbiedingsbrief over schriftelijke beantwoording vragen begrotingsbehandeling OCW

Aanbiedingsrbrief van minister Slob en minister Van Engelshoven over beantwoording vragen betreft begrotingsbehandeling OCW.

Kamerstuk: Kamervragen | 07-11-2019

Kamerbrief verplichte eindtoets in sbo en so

Minister Slob informeert de Eerste Kamer over de invoering van de verplichte eindtoets vanaf schooljaar 2019 - 2020 in het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-11-2019

Kamerbrief over Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018

Minister Slob biedt het rapport 'Evaluatie sponsorconvenant 2015-2018' aan de Tweede Kamer. 

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2019

Beantwoording Kamervragen toestroom leerlingen in het speciaal onderwijs

Minister Slob beantwoordt Kamervragen over het speciaal onderwijs dat de massale toestroom van leerlingen niet aankan .

Kamerstuk: Kamervragen | 05-11-2019

Kamerbrief over licentie International School Twente en brief Chairman

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van internationale en Europese scholen in Nederland. Daarnaast ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 05-11-2019