Kamerbrief over voornemen niet indienen wetsvoorstel wijziging Mediawet 2008

Minister Slob informeert de Eerste Kamer over zijn voornemen om het wetsvoorstel voor wijziging van onder meer de Mediawet 2008 definitief niet in te dienen. De Tweede Kamer heeft een zelfde brief ontvangen.