Bijlage: Ontwikkelingen leerlingaantallen 2011-2019

De bijlage bevat een overzicht van de ontwikkelingen in leerlingenaantallen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs in de jaren 2011-2019. Het betreft een voorlopige telling op 1 oktober 2019.