De Diamant - Apeldoorn

5 februari 2018 | Bezoek van minister Arie Slob aan basisschool De Diamant in Apeldoorn. 

Onderwijs op een andere manier

Minister Slob bracht een bezoek aan De Diamant in Apeldoorn, een basisschool met visie en gedreven leerkrachten. Door het onderwijs anders te organiseren zijn zij in staat de talenten van de leerkrachten optimaal te gebruiken. Zo is er een leerkracht vrijgemaakt om het hele rekenonderwijs te verzorgen.