Taken minister Slob

De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor:

  • Voor- en vroegschoolse educatie
  • Primair onderwijs
  • Voortgezet onderwijs
  • Speciaal en beleid passend onderwijs
  • Lerarenregister
  • Lerarenbeleid en de arbeidsvoorwaarden onderwijspersoneel
  • Media (wet, Commissariaat)
  • Archiefbeleid