Barbara Visser
Staatssecretaris van Defensie

Defensie is een kerntaak van de overheid, onze houvast in een onzekere wereld. De krijgsmacht moet er staan als het er op aankomt. Er worden dus hoge eisen gesteld aan Defensie. Aan onze mensen en eenheden die, als het nodig is, snel ingezet moeten kunnen worden. Goed getraind en uitgerust met de juiste spullen. Daar gaan we aan werken. Met 1,5 miljard euro voor investeringen in personeel en materieel, inclusief het onderhandelingsresultaat voor de arbeidsvoorwaarden, bieden we perspectief. Voor al onze mannen en vrouwen die zich inzetten voor een veilige en vrije samenleving. Die dag in dag uit beschermen wat ons dierbaar is.

Barbara Visser.
Beeld: Arenda Oomen

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'Vrijheid en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. Dat heb ik zelf van dichtbij mogen ervaren. Daarmee zijn het voor mij geen abstracte begrippen, maar cruciale waarden die door de overheid beschermd moeten worden. De krijgsmacht is hierin onmisbaar. Ik ben vereerd dat ik mij, samen met de Minister, de komende jaren samen met alle mannen en vrouwen van Defensie mag inzetten om de krijgsmacht te versterken en vernieuwen. Ik realiseer me hierbij heel goed dat we de afgelopen jaren veel hebben gevraagd van onze mensen en dat we vertrouwen moeten terugwinnen. Daar wil ik me graag in mijn rol als staatsecretaris voor inzetten. Mét en vóór alle mensen bij Defensie.' 

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'Passage: Iedereen moet zich verzekerd weten van een veilige, zorgzame en hechte samenleving. Daarom investeren we in defensie, politie, zorg, en onderwijs. Deze sectoren hebben ondersteuning en waardering nodig en ruimte voor de vakmensen die er in werken.'

'Omdat: Het grootste goed dat de Krijgsmacht bezit, zijn haar mannen en vrouwen. Zij zetten zich - soms met gevaar voor eigen leven - in voor ons land. Ik heb daar heel veel respect voor. Dit belangrijke werk moeten ze zo goed en zo veilig mogelijk kunnen doen. Daarvoor moeten zij beschikken over de juiste spullen, voldoende collega’s om samen de klus te klaren en moeten ze kunnen trainen en oefenen. En natuurlijk verdienen zij goede arbeidsvoorwaarden.'