CV minister Van 't Wout

Bas van 't Wout (VVD)
Minister van Economische Zaken en Klimaat

Personalia

Voornaam (roepnaam): Bas
Geboorteplaats en -datum: Amersfoort, 22 april 1979
Woonplaats: Hoeven

Opleiding

1991-1997: Gymnasium, Corderius College Amersfoort
1997-2003: Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam (niet afgerond)

Loopbaan

Bas van ’t Wout begint zijn loopbaan in 2003 als politiek assistent van Geert Dales, wethouder voor de VVD in Amsterdam. In 2004 wordt hij politiek assistent van de VVD-fractievoorzitter in de Amsterdamse gemeenteraad, Eric van der Burg. Van 2005 tot 2007 is Van ’t Wout politiek assistent van Mark Rutte, die tot 2006 staatssecretaris van Onderwijs Cultuur en Wetenschap is en daarna fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer.

Van 2007 tot 2012 is Bas van ’t Wout strategisch adviseur en gespreksleider bij adviesbureau &MAES te Amsterdam.

In september 2012 wordt hij Tweede Kamerlid voor de VVD-fractie, waar hij zich onder meer bezighoudt met de langdurige zorg, de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), en sociale zaken en werkgelegenheid. Sinds 2017 is hij vicefractievoorzitter en woordvoerder Algemene Zaken en Koninklijk Huis.

Op 9 juli 2020 is Bas van ’t Wout benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte III. Op 20 januari 2021 is Bas van ’t Wout benoemd tot minister van Economische Zaken en Klimaat in het kabinet-Rutte III.

Partijpolitieke functies en nevenfuncties

Bas van ’t Wout heeft voor de VVD verschillende partijpolitieke functies vervuld. Zo was hij onder meer bestuurslid van de JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie), fractie- en beleidsmedewerker in Amsterdam en campagneleider bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006.

Van 2006 tot 2012 was Van ’t Wout gemeenteraadslid voor de VVD in Amsterdam.