Bruno Bruins
Minister voor Medische Zorg en Sport

Zorg gaat in de eerste plaats over mensen. De zorg raakt iedereen, en vaak op de meest kwetsbare momenten in het leven. Dan is het belangrijk dat de zorg persoonlijk is en zo dichtbij huis als mogelijk. Voor de meer dan een miljoen mensen die met hart en ziel werken in de zorg, wil ik dat zij hun werk met plezier kunnen doen en zich gewaardeerd weten. Plezier is belangrijk, ook als het gaat om sport – een ander onderdeel van mijn portefeuille. We zijn een fantastisch sportland. Onze topsporters zijn een voorbeeld voor iedereen. Onze sterke verenigingscultuur met alle mensen die zich daar vrijwillig voor inzetten, is uniek in de wereld. Die cultuur wil ik versterken. Mijn doel is dat alle Nederlanders kunnen sporten en bewegen. Dat is gezond en vooral ook gezellig!

Bruno Bruins.

Beeld: Arenda Oomen

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u 'ja' gezegd tegen deze functie?
'De zorg goed en betaalbaar houden is cruciaal. Ik vind het een eer om aan dat grote maatschappelijke vraagstuk te mogen werken.'

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?
'"Het uitgangspunt is goede zorg voor iedereen, op de juiste plek, op het juiste moment." Dat lijkt mij een uitstekend handvat voor de komende jaren.'