Documenten - Carola Schouten

1.522 documenten over Carola Schouten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief over vereffeningsverslagen bedrijfslichamen

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de rekening en verantwoording van de vereffening van 13 voormalige bedrijfslichamen van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 11-10-2019

Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 10 oktober 2019 tot vaststelling van een regeling voor de ...

Regeling | 10-10-2019

Subsidietoezegging uitvoering bestuursovereenkomst grondwaterbeschermingsgebieden

Besluit | 09-10-2019

Kamerbrief over Start hofprocedure tegen het pulsverbod

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over start hofprocedure tegen het pulsverbod.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

Brief van Universiteit Wageningen

Samenvatting van het verslag van Wageningen Food Safety Research (WFSR).

Rapport | 09-10-2019

Kamerbrief over voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid.

Kamerstuk: Kamerbrief | 09-10-2019

Beantwoording vragen over de Informele Landbouwraad van 22-24 september 2019

Minister Schouten beantwoordt vragen inzake het Schriftelijk Overleg over de geannoteerde agenda van de Informele Landbouwraad ...

Kamerstuk: Kamervragen | 08-10-2019

Uitstel beantwoording Kamervragen over bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren'

Minister Schouten meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht 'Concrete aanpak stikstof kan maanden duren' later komen dan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2019

Kamerbrief over actualisering forfaitaire excretienormen

Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de actualisering van de forfaitaire excretienormen.

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2019

Kamerbrief over herziening LNV-begroting

Minister Schouten informeert de Tweede kamer over de voortgang van de herziening van de begroting van het ministerie van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 08-10-2019