Documenten

Documenten - Carola Schouten

1.827 documenten over Carola Schouten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Kamerbrief voortgang stikstofproblematiek: maatregelen natuur

De opgave waar Nederland voor staat als gevolg van de stikstofproblematiek is fors. De aanpak van deze opgave kent meerdere ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2020

Beantwoording Kamervragen over vertraging duurzame energieprojecten door stikstof

Minister Wiebes beantwoordt vragen over de vertraging van duurzame energieprojecten door de stikstofproblematiek.

Kamerstuk: Kamervragen | 19-02-2020

Buitenlandse verkrijging van agrarische grond

Onderzoek naar de verkoop van agrarische grond in Nederland aan buitenlandse partijen in 2015, 2016 en 2017.

Kamerstuk | 19-02-2020

Kamerbrief reactie op motie vitale landbouwgronden

Minister Schouten reageert op een motie die vraagt voor de voedselvoorziening essentiële landbouwgronden in kaart te brengen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 19-02-2020

Kamerbrief arbeidsomstandigheden slachthuizen

Minister Schouten reageert op de motie-De Groot over de arbeidsomstandigheden in slachthuizen. Ook beantwoordt zij een vraag over ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Kamerbrief reactie op artikel over herschrijven rapporten

Minister Schouten reageert op het artikel 'Ik heb rapporten herschreven. En daarna dwong je onderzoekers een handtekening eronder ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Beantwoording Kamervragen over beweiden en bemesten

Minister Schouten beantwoordt de Kamervragen over beweiden en bemesten.

Kamerstuk: Kamerbrief | 18-02-2020

Kamerbrief reactie op artikel lagere ammoniakemissie bij mestaanwending en Policy Brief ‘Stikstof in Perspectief’

Minister Schouten reageert op het artikel ‘Metingen: landbouw stoot 10% minder ammoniak uit op weiland’ en op het Policy Brief ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020

Bijlage 1 wijzingsovereenkomst regio deal zeeland

bijlage 1

Kamerstuk | 17-02-2020

Kamerbrief over wijziging Regio Deal Zeeland

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer een brief over de wijziging Regio Deal Zeeland.

Kamerstuk: Kamerbrief | 17-02-2020