Documenten - Carola Schouten

1.272 documenten over Carola Schouten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Antwoorden op Kamervragen over de eerste suppletoire begroting LNV 2019

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen bij de eerste suppletoire begroting LNV 2019 aan de Tweede Kamer.

Kamerstuk: Kamervragen | 25-06-2019

Kamerbrief over voortgang chroom-6

Minister Bruins meldt de voortgang van de aangekondigde maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico's bij blootstelling aan ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

Geïntegreerde gewasbescherming nader beschouwd

Tussenevaluatie van de Nota gezonde groei, duurzame oogst. De Nota gezonde groei, duurzame oogst beschrijft het beleid op het ...

Rapport | 21-06-2019

Aanbieding tussenevaluatie Nota gezonde groei, duurzame oogst

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de tussenevaluatie van de Nota gezonde groei, duurzame oogst.

Kamerstuk: Kamerbrief | 21-06-2019

Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee

Het rapport bevat de uitkomsten van de Verkenning Beheerautoriteit Waddenzee.

Rapport | 20-06-2019

Bijlage bij de brief reactie op inbreng Tweede Kamer tijdens AO Biotechnologie en Kwekersrecht

De bijlage schetst het huidige beleid voor biotechnologie en bevat antwoorden op de vragen uit het Algemeen Overleg ...

Rapport | 20-06-2019

Verzamelbrief Wadden

Minister Van Nieuwenhuizen en minister Schouten informeren de Tweede Kamer over de aanpak van het beheer en de ontwikkeling van ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Aanbiedingsbrief bij rapport over opkomende voedselveiligheidsrisico's

Minister Bruins biedt een rapport aan over hoe de signalering en beoordeling van opkomende risico’s voor de voedselveiligheid ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Kamerbrief met reactie op initiatiefnota 'veen red je niet alleen'

Minister Schouten beschrijft de inzet en maatregelen van het kabinet voor veenweidegebieden en reageert op de initiatiefnota ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 20-06-2019

Zo ziek als een hond?

Gezondheids- en socialisatieproblemen bij puppy’s in Nederland in relatie tot de herkomst.

Rapport | 20-06-2019