Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota 1 bij Aanbiedingsbrief 4e Nota van wijziging voorstel Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 3,4 MB)