Beantwoording vragen vaste commissie LNV over EU-voorstellen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een brief met antwoorden op vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 26 juli 2018 over EU-voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid COM (2018) 392, 393 en 394.