Kamerbrief over toekomstvisie Landbouw, natuur en voedsel

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de toekomstvisie van Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Nederland als koploper in kringlooplandbouw. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.