Antwoorden op Kamervragen over ondeskundig doden en lijdensweg grote grazers Stichting Taurus

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het ondeskundig doden en de daardoor veroorzaakte lijdensweg voor de grote grazers van Stichting Taurus. Het Tweede KamerlidĀ Eppink (JA21) heeft de vragen gesteld.