Beantwoording Kamervragen over evaluatie WOT Voedselveiligheid, Genetische Bronnen en Besmettelijke Dierziekten

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de evaluatierapporten van de uitvoering van de wettelijke onderzoekstaken (hierna WOT) op het gebied van Genetische Bronnen, Voedselveiligheid en Besmettelijke Dierziekten. De vragen zijn gesteld door D66.