Antwoorden op Kamervragen over “prullemanderen stikstofregels”

Minister Blok (EZK) geeft antwoord op vragen over “prullemanderen stikstofregels”, vanwege een krantenartikel met uitspraken van een landbouweconoom over de economische gevolgen van een advies om de veeteelt in bepaalde stikstofgevoelige gebieden fors in te krimpen of te doen verdwijnen. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.