Antwoord op Kamervragen over het schriftelijk overleg informele Landbouw- en Visserijraad 5- 7 september 2021 (deel 2)

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op overige vragen over de geannoteerde agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad op 5-7 september 2021. De vragen zijn gesteld door VVD-, D66-, CDA-, PvdD-, Volt- en BBB-fractieleden. Eerder heeft zij vragen over de agenda van de informele Landbouw- en Visserijraad beantwoord. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.