Beantwoording Kamervragen over gespreksverslagen van bijeenkomsten van de minister van Landbouw, of haar medewerkers, met de Europese Commissie

Minister Schouten (LNV) beantwoordt schriftelijke vragen over de toezending van gespreksverslagen van bijeenkomsten van de minister van Landbouw, of haar medewerkers, met de Europese Commissie. De vragen zijn van het Kamerlid Van der Plas (BBB).