Kamerbrief over voorgenomen aanwijzing Bruine Bank als Vogelrichtlijngebied

Minister Schouten (LNV) biedt de Tweede Kamer het voorgenomen besluit aan van de aanwijzing Bruine Bank als Vogelrichtlijngebied aan, gelegen binnen de Nederlandse Exclusieve Economische Zone in de Noordzee. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.