Aanbiedingsbrief bij afschrift brieven over herziening goedkeuring sulfoxaflor en hernieuwde toelating glyfosaat

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer een kopie van 2 brieven aan PAN Nederland (Pesticide Action Network Netherlands) over het proces rond de herbeoordeling van de werkzame stoffen glyfosaat en sulfoxaflor. De vaste commissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Tweede Kamer had om een gecombineerde reactie gevraagd.

Aanbiedingsbrief bij afschrift brieven over herziening goedkeuring sulfoxaflor en hernieuwde toelating glyfosaat (PDF | 1 pagina | 69 kB)