Kamerbrief Aanvullende verzoeken voor tweede termijn debat koopkracht en energieprijzen

Ministers Van Gennip (SZW), Kaag (Financiën) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) komen met aanvullende informatie over de ontwikkeling van de koopkracht en de stijgende energieprijzen.  De brief gaat in op de doelgroep en vormgeving van de energietoeslag. Vervolgens gaat de brief in op de uitvoerbaarheid van een aantal specifieke maatregelen die geen onderdeel uitmaken van het aanvullende koopkrachtpakket voor 2022. Tot slot gaat de brief in op een aantal toezeggingen die tijdens de eerste termijn van het debat zijn gedaan.

Kamerbrief Aanvullende verzoeken voor tweede termijn debat koopkracht en energieprijzen (PDF | 13 pagina's | 804 kB)