Standpunt Stuurgroep ‘Plan van Aanpak Ingrepen Pluimvee’

Standpunt Stuurgroep ‘Plan van Aanpak Ingrepen Pluimvee’ over de mogelijkheden voor het
achterwege laten van ingrepen bij pluimvee per september 2018.