Eerste resultatenoverzicht realisatieplan

Dit is het eerste overzicht van resultaten van de beleidsinzet die volgt uit het realisatieplan Op weg met nieuw perspectief (Kamerstuk 35 000-XIV, nr. 76). Het gaat in dit overzicht om de resultaten van de inzet tot nu toe en van werk dat onder handen is en in de komende periode nog tot resultaten zal leiden.