Documenten - Carola Schouten

2.459 documenten over Carola Schouten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

Richtlijn | 07-09-2021

Antwoorden op Kamervragen over de wijze waarop stikstofdepositie berekend wordt en de vergelijking met kritische depositiewaarden

Minister Schouten beantwoordt schriftelijke vragen over de wijze waarop de stikstofdepositie berekend wordt en de vergelijking ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-09-2021

Aanbiedingsbrief bij Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid Garantiestelling Nationaal Groenfonds

Minister Schouten (VWS) biedt de Tweede Kamer het Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid inzake de Garantiestelling ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 07-09-2021

Beantwoording Kamervragen over evaluatie WOT Voedselveiligheid, Genetische Bronnen en Besmettelijke Dierziekten

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op de schriftelijke vragen over de evaluatierapporten van de uitvoering ...

Kamerstuk: Kamervragen | 07-09-2021

Beslisnota bij ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Beleidsnota | 06-09-2021

Kamerbrief ontwerp 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn, aankondiging publieke consultatie en stand van zaken derogatie

Minister Schouten stuurt de Tweede Kamer, mede namens de minister en staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), het ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 06-09-2021

Factsheet - Consultatie 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Publicatie | 06-09-2021

Factsheet - Het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Publicatie | 06-09-2021

Factsheet - Wat is de huidige situatie en wanneer is de waterkwaliteit goed?

Publicatie | 06-09-2021

Factsheet - Waarom is goede waterkwaliteit belangrijk?

Publicatie | 06-09-2021