Documenten - Carola Schouten

2.725 documenten over Carola Schouten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

7e Nederlandse actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn

De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om de waterverontreiniging die wordt veroorzaakt of teweeggebracht door nitraten uit ...

Publicatie | 26-11-2021

CDM-advies ‘Kwalitatieve beoordeling voorgestelde wijzigingen in het 7e actieprogramma Nitraatrichtlijn’

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de Commissie Deskundigen Meststoffenwet een ...

Publicatie | 26-11-2021

Antwoorden op Kamervragen over het gedogen van ernstig dierenleed bij kuikens

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het gedogen van ernstig dierenleed door botbreuken, bloedingen en ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2021

Kamerbrief over koraalbescherming op Bonaire

Minister Schouten (LNV) reageert op het verzoek van de vaste commissie voor EZK over moties die er voor zorgen dat bij concrete ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2021

Kamerbrief met kabinetsreactie op juridische adviezen over project gaswinning Ternaard

Minister Blok (EZK) en minster Schouten (LNV) sturen de kabinetsreactie op juridische adviezen over het project gaswinning ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2021

Kamerbrief over agroforestry

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over reactie Stichting Agrobosbouw NL met betrekking tot stand van zaken ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2021

Antwoorden op Kamervragen over voordelen en stimulering van voedselbossen

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de voordelen en de stimulering van voedselbossen. Het Tweede Kamerlid ...

Kamerstuk: Kamervragen | 26-11-2021

Aanbieding zevende Voortgangsrapportage Natuur

Minister Schouten (LNV) stuurt de Tweede Kamer de zevende Voortgangsrapportage Natuur, over de stand van zaken van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 26-11-2021

Natuur in Nederland: Stand van zaken eind 2020 en ontwikkelingen in 2021

De zevende Voortgangsrapportage Natuur, over de stand van zaken van de afspraken in het Natuurpact en overige onderdelen van het ...

Rapport | 26-11-2021

Consultatie nationaal actieplan duurzaam gebruik pesticiden

De Europese richtlijn 2009/128/EG verplicht Nederland elke vijf jaar een nationaal actieplan voor het duurzaam gebruik van ...

Publicatie | 25-11-2021