Documenten - Carola Schouten

1.095 documenten over Carola Schouten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
 1. Beslisnota bij Antwoorden op schriftelijke vragen over bericht over onbetaalbare schoolkosten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 06-09-2023

 2. Wsw-statistiek 2022 Jaarrapport

  In dit rapport wordt een beeld gegeven van de omvang en karakteristieken van de Wsw in 2022. Daarnaast komen ontwikkelingen in de ...

  Jaarverslag | 10-08-2023

 3. Kamerbrief over voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de bevindingen van de Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 14-07-2023

 4. Toespraken Koning en bewindspersonen slavernijverleden

  Tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden en de start van het Herdenkingsjaar Slavernij op 1 juli 2023 zijn diverse ...

  Toespraak | 04-07-2023

 5. Infographic Subsidieregeling Tel mee met Taal 2020 - 2022

  Visualisatie van de subsidieregeling Tel mee met Taal. Deze regeling heeft onder andere tot doel om werkgevers te stimuleren ...

  Rapport | 23-06-2023

 6. Tussentijdse evaluatie Vervolgaanpak Laaggeletterdheid 2020 - 2024

  Tussentijdse evaluatie van Het Tel mee met Taal-programma Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.

  Rapport | 08-06-2023

 7. Memorie van toelichting slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  Toelichting op het wetsvoorstel met wijzigingen voor het jaar 2022 in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en ...

  Kamerstuk: Memorie van toelichting | 17-05-2023

 8. Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022

  Dit wetsvoorstel brengt voor het jaar 2022 wijzigingen aan in de begrotingsstaat van het ministerie van Sociale Zaken en ...

  Kamerstuk: Voorstel van wet | 17-05-2023

 9. XV Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Rijksjaarverslag 2022

  Verantwoording van de uitgaven in 2022 die vallen onder hoofdstuk XV van de Rijksbegroting.

  Jaarverslag | 17-05-2023

 10. Kamerbrief over uitwerking gebaar van erkenning naar ouderen van Surinaamse herkomst

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit met de uitwerking van het ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 17-05-2023