Brede kabinetsdelegatie op handelsmissie naar India

Minister-president Rutte, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten, minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen en minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins reizen tussen 23 en 25 mei naar India voor een werkbezoek en handelsmissie. De minister-president heeft een ontmoeting met minister-president Modi van India en bespreekt met hem de strategische relatie tussen Nederland en India en verdieping van de samenwerking op politiek en economisch terrein.

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW is de zakelijk missieleider voor de handelsmissie waaraan bedrijven en kennisinstellingen uit de sectoren Water, Logistiek & Maritiem, Agri & Food en Tuinbouw, Hightech & IT, Life Science & Health en Smart Cities deelnemen. De minister-president ontvangt de handelsmissie in Delhi en Bangalore. Een aantal bewindspersonen leidt deelmissies in andere steden.

De Indiase economie ontwikkelt zich snel. Het land kent een gemiddelde economische groei van meer dan 7%, een jonge en steeds beter opgeleide bevolking en een snel groeiende middenklasse. De Indiase regering heeft de afgelopen jaren initiatieven genomen op het gebied van duurzaamheid, leefbare steden en bijvoorbeeld haveninfrastructuur. Daarnaast worden in hoog tempo maatregelen ingevoerd om het Indiase handels-en investeringsklimaat te verbeteren. Dit biedt kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven die tijdens de missie verder worden onderzocht.