Eerste Stand van de uitvoering sociale zekerheid 2022 klaar

Aan de vooravond van de 'Dag van de publieke dienstverlening' zijn de Stand van de uitvoering sociale zekerheid en de knelpuntenbrieven van UWV en de SVB aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer door minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Schouten (Armoede, Participatie en Pensioenen). Met de Stand van de uitvoering worden de Eerste en Tweede Kamer halfjaarlijks geïnformeerd over wat er speelt in de uitvoering van de sociale zekerheid. De knelpuntenbrieven geven inzicht in knelpunten in de uitvoering die goede dienstverlening in de weg staat.

Knelpuntenbrieven UWV en de SVB

UWV en de SVB leveren dienstverlening aan miljoenen mensen en nemen elke dag beslissingen die mensen raken. Regelmatig levert dit situaties op waarbij burgers door bestaande wet- en regelgeving in de knel komen en het de uitvoeringsorganisaties niet lukt om een passende oplossing te bieden. Met de knelpuntenbrieven bieden de uitvoeringsorganisaties inzicht in deze situaties. Dit helpt om het beleid beter aan te laten sluiten op wat de uitvoering nodig heeft. Om zo burgers goede dienstverlening te kunnen bieden. Het delen van knelpunten bevordert een goede dialoog. En die dialoog is belangrijk, want door met elkaar het gesprek aan te (blijven) gaan, kan worden toegewerkt naar oplossingen. Het nader onderzoeken en oplossen van knelpunten met wet- en regelgeving heeft de hoogste prioriteit.

De SVB stipt onder andere aan gegevens efficiënter te willen gebruiken om bijvoorbeeld de AIO-uitkering (Aanvullende inkomensvoorziening ouderen) gericht te kunnen uitkeren. UWV noemt de hoge woonlasten voor mensen die enkel van de beslagvrije voet dienen rond te komen. Aan beide aandachtspunten wordt gewerkt. Net als aan het terugdringen van niet-gebruik van uitkeringen, een belangrijk onderdeel van het bestrijden van armoede.

Stand van de uitvoering en de Vereenvoudigingsagenda

Twee keer per jaar wordt de 'Stand van de uitvoering' opgesteld. Het rapport dat vandaag is gepresenteerd is de eerste Stand van de uitvoering sociale zekerheid van SZW sinds het aantreden van het kabinet-Rutte IV. Niet geheel onverwacht komt het rapport vandaag, op de vooravond van de Dag van de Publieke Dienstverlening, waar uitgebreid wordt stilgestaan bij de manier waarop beleid uitwerkt in de praktijk.

Nieuw dit jaar is de toevoeging van de vereenvoudigingsagenda. De wet- en regelgeving die inkomensondersteuning regelt is in de loop der jaren behoorlijk ingewikkeld geworden. Mensen weten soms niet waar ze recht op hebben, of wat ze moeten doen om ergens aanspraak op te maken. Ook weten ze lang niet altijd waar ze moeten aankloppen. Er wordt daarom gewerkt aan vereenvoudiging van het socialezekerheidsstelsel. Om wet- en regelgeving te maken die begrijpelijk, werkbaar en uitvoerbaar is. Met de Vereenvoudigingsagenda laat SZW zien hoe wordt gewerkt aan het oplossen van concrete knelpunten die burgers, werkgevers en uitvoering ervaren.