Beslisnota bij Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS (PDF | 1 pagina | 103 kB)