Antwoorden op Kamervragen over de top 100 stikstofbronnen

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op Kamervragen over de top 100 stikstofbronnen. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld. 

Er is een correctie nagestuurd: er stonden onjuiste gegevens in de bijlage 2 (top 100 ammoniak).