Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat het niet lukt om de Tweede Kamer in januari 2023 te informeren over de voortgang bij de integrale aanpak voor het landelijk gebied en de opvolging van de zogenoemde 'Porthos-uitspraak' door de Raad van State (RvS).

Kamerbrief over latere informering voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging Porthos-uitspraak RvS (PDF | 1 pagina | 84 kB)

Commissiedebatten NLPG en stikstofproblematiek

De minister verwacht de Tweede Kamer in de loop van februari 2023 wel te kunnen informeren. Zij geeft in overweging om 2 debatten in de vaste Tweede Kamercommissie voor LNV later te houden. Het gaat om het commissiedebat op 1 februari 2023 over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NLPG), en het commissiedebat op 8 februari 2023 over de stikstofproblematiek.